15/01/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

Công bố các Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát VDB

Ngày 12/1/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Bộ Tài chính đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát VDB.
Dự lễ, có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Tài chính và đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống VDB.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của VDB:
 
 
Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 10/1/2018 bổ nhiệm ông Đào Quang Trường - Quyền Tổng Giám đốc VDB giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị VDB, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký;
 
Quyết định số 34/QĐ-BTC ngày 10/1/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Tuấn - Trưởng Ban Chính sách phát triển giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị VDB, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký;
 
Quyết định số 35/QĐ-BTC ngày 10/1/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Thế - Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VDB, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký;
 
 
Quyết định số 36/QĐ-BTC ngày 10/1/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VDB, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký;
 
Quyết định số 37/QĐ-BTC ngày 10/1/2018 bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VDB, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.
Trần Hải
Tìm theo ngày :